Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σύμβουλος Καθηγητής

Οι φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και επιπλέον όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν  σύμβουλο Καθηγητή σύμφωνα με τα 2 τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου (Α.Μ.) των φοιτητών.

Οπότε ο κάθε φοιτητής έχει έναν Σύμβουλο Καθηγητή.