Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα – Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Δρ. Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος,
Αναπληρωτής Καθηγητής, cpanag@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Δρ. Μαστορακης Γεώργιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής, gmastorakis@hmu.gr


Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τους: 

  • Παπαδάκης Στυλιανός, Καθηγητής του Τμήματος
  • Κοπανάκης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος
  • Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
  • Μαστοράκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
  • Δημοτίκαλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
  • Λεμονάκης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
  • Περακάκης  Εμμανουήλ, Λέκτορας του Τμήματος
  • Kωνσταντουράκης Ιωσήφ, Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος
     

Καθήκοντα Προέδρου της Προσωρινής Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος. Χρέη Γραμματέα ασκεί η κ. Καλαρχάκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος. H Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την αρ. 3094/Φ.20/30-8-2019 απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.   


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο