Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διασφάλιση Ποιότητας

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος στο σύνδεσμο:
https://www.hmu.gr/modip

Η  Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος ΔΕΤ είναι διαθέσιμη σε (.pdf)