Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διασφάλιση Ποιότητας

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος στο σύνδεσμο:
https://www.hmu.gr/modip

Η  Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος ΔΕΤ είναι διαθέσιμη σε (.pdf)

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος πιστοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2022 από την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Hellenic Authority for Higher Education).

Η έκθεση πιστοποίησης αποδίδει στο Τμήμα το χαρακτηρισμό «Άριστα», δηλ. «πλήρη συμμόρφωση» με τα διεθνή standards, σε 6 κατηγορίες της πιστοποίησης ανάμεσα στις οποίες είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, Σκοπιμότητα και Βιωσιμότητα της Ακαδημαϊκής Μονάδας, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος,  και η φοιτητοκεντρική  προσέγγιση στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των φοιτητών. Η διάρκειά ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 20-09-2022 έως 19-09-2027 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΠΣ ΔΕΤ ΕΛΜΕΠΑ).

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο