Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού

Σημαντική εξωστρέφεια παρουσιάζει το Τμήμα μέσα από συνεργασίες με Πανεπιστήμια και το ΙΤΕ και Παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου με διεθνείς διακρίσεις που θα υποστηριχθεί και από το Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού.

Το Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  λειτουργεί στον Άγιο Νικόλαο σύμφωνα με το νέο νόμο 4610/19, ως Ινστιτούτο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ) .

 

Ανάδειξη Οργάνων Διοίκησης του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΕΛΜΕΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο