Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Γραφείο Διασύνδεσης

 

Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση της Ε.Ε το 1997 με κύριο στόχο την υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και τη διασύνδεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με την αγορά εργασίας.

Κύριος σκοπός του είναι:

•    Η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη  φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
•   Η ανάπτυξη συνεργασιών με Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Ινστιτούτα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με ζητούμενο την άμεση και πιο αποτελεσματική σύνδεση φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας.Πιο  συγκεκριμένα  παρέχει υπηρεσίες :Πληροφόρησης για:
•    Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
•    Πηγές Οικονομικής Ενίσχυσης, Υποτροφίες, Βραβεία
•    Προσφερόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
•    Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
•    Σεμινάρια, Συνέδρια, Θερινά Σχολεία
•    Προγράμματα Εθελοντικής απασχόλησης,  Προγράμματα κινητικότητας, κλπ.Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα:
•    Σχεδιασμού σταδιοδρομίας
•    Ανάπτυξης δεξιοτήτων
•    Επαγγελματικών προοπτικών
•    Αναζήτησης  εργασίας
•    Σύνταξης Βιογραφικού σημειώματος
•    Τεχνικές ένταξης στην αγορά Εργασίας
•    Τεχνικές λήψης απόφασης
•    Εύρεσης και κριτικής ανάγνωσης της πληροφορίαςΣύνδεσης με την Αγορά Εργασίας:  Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας αποτελεί ουσιαστική γέφυρα επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με τον κόσμο της εργασίας,  αναπτύσσοντας συνεργασίες με επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς σε  δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τόσο για την αναζήτηση θέσεων εργασίας, όσο και για τη συλλογή πληροφοριών για τις κυρίαρχες τάσεις της αγοράς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Παράλληλα αποτελεί βασική πηγή ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων για το ακαδημαϊκό και επιστημονικό επίπεδο των αποφοίτων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Για την  επίτευξη όλων των παραπάνω,  ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλες δομές και εξειδικευμένο προσωπικό:
    • δημιουργεί έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό
    • διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια και πραγματοποιεί εργαστήρια αυτοβελτίωσης και  επαγγελματικής συμβουλευτικής (αυτογνωσίας, λήψης αποφάσεων, ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων),
    • υλοποιεί ημέρες καριέρας και σταδιοδρομίας για φοιτητές και πτυχιούχους, καθώς και ημέρες σταδιοδρομίας και εκπαιδευτικών επισκέψεων στο πλαίσιο της δικτύωσης του ΕΛΜΕΠΑ με υποψήφιους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
    • συμμετέχει σε εκθέσεις, ημερίδες συνέδρια, σεμινάρια άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών, επαγγελματικών φορέων και δομών απασχόλησης.

 

Website: https://www.hmu.gr  
Facebook: https://www.facebook.com/HMU.CareerOffice/
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 379 335,6   Ο διαδικτυακός τόπος του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο