Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης, «Data Science, Multimedia and Modelling Laboratory» – (DataLab)

Webpage: http://datalab-hmu.hstn.me/ 

Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου:

Στυλιανός Παπαδάκης, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Διευθυντής Εργαστηρίου)
Μαρία Μαρκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γιώργος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής

Εξωτερικοί Συνεργάτες:

Παρασκευή Φραγκοπούλου, Καθηγήτρια
Ελένη Κόκκινου, Καθηγήτρια
Χάρης Παπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κωνσταντίνος Παπουτσάκης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2841091103

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Παρουσίαση Εργαστηρίου:

Γνωστικά Αντικείμενα Εργαστηρίου: 

  • Ανάλυση, Επεξεργασία και Αναπαράσταση Αριθμητικών και μη Αριθμητικών Δεδομένων (αριθμοί, εικόνα, video, κείμενο, ήχος),
  • Υπολογιστική Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση,
  • Νευρωνικά Δίκτυα,
  • Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα,
  • Διαχείριση και Επεξεργασία Μεγάλου ‘Ογκου Δεδομένων,
  • Λήψη Αποφάσεων,
  • Πολυμέσα,
  • Επεξεργασία Εικόνων και Σημάτων,
  • Υπολογιστική Όραση και Αναγνώριση Προτύπων,
  • Μοντελοποίηση Δεδομένων,
  • Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων,
  • Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Παραγωγικής Δομής,
  • Μοντέλα Ισορροπίας Εισροών-Εκροών,
  • Βελτιστοποίηση Μεγάλης Κλίμακας,
  • Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση

Κανονισμός Λειτουργίας  

Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (2024)

Μετάβαση στο περιεχόμενο