Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αιτήσεις-Έντυπα

Αιτήσεις

Αιτήσεις – Έντυπα Πτυχιακής Εργασίας

Αιτήσεις – Έντυπα Μεταπτυχιακής Εργασίας

Αιτήσεις – Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Έντυπο Υποβολής Παραπόνων και Ενστάσεων (για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές)

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητο-κεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών του Τμήματος Διοικητικής επιστήμης και Τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχομένων από το Τμήμα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών. Για την καταγραφή παραπόνων είναι διαθέσιμο το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων και Ενστάσεων» του Τμήματος, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος αλλά και μέσω της Γραμματείας. Ο φοιτητής/φοιτήτρια συμπληρώνει το έντυπο, στο οποίο καταγράφει με συντομία, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, το παράπονο/ένσταση που έχει, και το υποβάλλει στη γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο κείμενο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο