Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σύμβουλος Καθηγητής

Οι φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και επιπλέον όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν  σύμβουλο Καθηγητή σύμφωνα με τα 2 τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου (Α.Μ.) των φοιτητών.

Οπότε ο κάθε φοιτητής έχει έναν Σύμβουλο Καθηγητή. Η αντιστοίχηση των καθηγητών σε φοιτητές υπάρχει αναλυτικά στο https://mst.hmu.gr/symvoylos-kathigitis-2/

Ο  Σύμβουλος Καθηγητής:
1. Συζητά, πληροφορεί και συμβουλεύει τον φοιτητή για το Πρόγραμμα Σπουδών.
2. Συζητά με τον φοιτητή την πορεία των Σπουδών του και αναζητούν από κοινού λύσεις στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο φοιτητής.
3.  Ενθαρρύνει την πρωτοβουλία του φοιτητή, κεντρίζει το ενδιαφέρον του για την Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία και γενικά τον ενεργοποιεί απέναντι στις ίδιες του τις σπουδές.
4. Τον ενημερώνει και τον βοηθά να κάνει επιλογές εξειδικευμένων μαθημάτων.
5. Τον ενημερώνει για προοπτικές και δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές και τον βοηθά να κάνει επιλογές και σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης.
6. Συζητά ακόμη και προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές του.

*Στοιχεία Επικοινωνίας των Καθηγητών και ώρες γραφείου τους υπάρχουν στην σελίδα του Τμήματος (Θέματα Πτυχιακών Εργασιών  και μέλη ΔΕΠ). Οι φοιτητές μπορούν να συναντούν τον Σύμβουλο Καθηγητή τους στις ώρες γραφείου του και στα μαθήματά του,  σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο