Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υγειονομική Περίθαλψη

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Ιατρείο

Το ιατρείο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρέχει πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη στους φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος. Επίσης, το εξειδικευμένο προσωπικό του μπορεί να παράσχει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης στον χώρο του Ιδρύματος στο ωράριο λειτουργίας του.
_________________________
Προσωπικό:
Καραπιπεράκη Μαρία: Νοσηλεύτρια / Τηλ.: 2810 379166
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Από το Τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) μονάχα για τους σπουδαστές που είναι ανασφάλιστοι, όταν πρόκειται να μετακινηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προγράμματα (Socrates, Erasmus, Leonardo, κλπ).
Η αίτηση για την έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. πρέπει να υποβάλλεται ένα μήνα πριν την ημερομηνία αναχώρησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
    • Βεβαίωση διαγραφής ή μη υπαγωγής σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (δίνεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα που ήταν εγγεγραμμένος ο φοιτητής).
    • Για σπουδαστές που μετακινούνται στα πλαίσια προγράμματος σπουδών (SOCRATES-ERASMUS-LEONARDO) κ.λ.π. Βεβαίωση από το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ. για το συγκεκριμένο πρόγραμμα & την διάρκειά του.
    • Σε περίπτωση μετακίνησης για άλλο λόγο, Υπ. Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για ποιο λόγο μετακινείται & αιτείται την (Ε.Κ.Α.Α.).
    • Φωτοτυπία ταυτότητας και διαβατηρίου.
Πατήστε εδώ για να δείτε χρήσιμες πληροφορίες για την Ε.Κ.Α.Α.

 

Οι φοιτητές που διαθέτουν ασφάλεια, βγάζουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα τους.
Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή οποιουδήποτε προβλήματος με την Ε.Κ.Α.Α. θα πρέπει να συμπληρώσετε δήλωση που θα σας δοθεί από το τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας στο τηλέφωνο 2810-379166 ή το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

 

Ο διαδικτυακός τόπος παροχής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο