Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, θα ξεκινήσει το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος.