Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-2022

2η Εξεταστική Περίοδος Εαρινού και Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21 30 Αυγούστου έως 17 Σεπτεμβρίου 2021
Εγγραφές – Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 20 Σεπτεμβρίου έως 24 Σεπτεμβρίου 2021
Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 27 Σεπτεμβρίου 2021
Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 14 Ιανουαρίου 2022
Εβδομάδα Συμπληρωματικών Μαθημάτων 17 Ιανουαρίου 2022 έως 21 Ιανουαρίου 2022
Διακοπές Χριστουγέννων 23 Δεκεμβρίου 2021 έως 7 Ιανουαρίου 2022
1η Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου 24 Ιανουαρίου 2022 έως 11 Φεβρουαρίου 2022
Εγγραφές – Δηλώσεις Μαθημάτων 14 Φεβρουαρίου 2022 έως 18 Φεβρουαρίου 2022
Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 21 Φεβρουαρίου 2022
Λήξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 03 Ιουνίου 2022
Εβδομάδα Συμπληρωματικών Μαθημάτων 06 Ιουνίου 2022 έως 10 Ιουνίου 2022
Διακοπές Πάσχα 18 Απριλίου 2022 έως 29 Απριλίου 2022
1η Εξεταστική Περίοδος (εαρινό εξάμηνο) 14 Ιουνίου 2022 έως 04 Ιουλίου 2022
2η Εξεταστική Περίοδος Εαρινού και Χειμερινού Εξαμήνου 01 Σεπτεμβρίου 2022 έως 23 Σεπτεμβρίου 2022
Συνημμένο: