Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποψήφιοι Φοιτητές

Τμήμα «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας»

 

 

 

You tube

 

Εικονική Περιήγηση του τμήματος

Το Τμήμα «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του ΕΛΜΕΠΑ στον Άγιο Νικόλαο με τρεις κατευθύνσεις προχωρημένου (6ου) εξαμήνου στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στην ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Data Science and Information Technologies) και στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, προσφέρει ακριβώς αυτά τα γνωστικά αντικείμενα που δεν υπάρχουν στα προγράμματα σπουδών σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κρήτη. Οι φοιτητές του τμήματος έχουν το πλεονέκτημα να αποφασίζουν για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στο 6ο εξάμηνο των σπουδών τους οπότε και έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θεση να επιλέξουν το αντικείμενο που τους ταιριάζει περισσότερο. Οι διδάσκοντες του τμήματος διαθέτουν πλούσιο ερευνητικό έργο αναγνωρισμένο από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, ερευνητικές διακρίσεις αλλά και σημαντικό διδακτικό έργο και είναι ιδιαίτερα προσιτοί προς τους φοιτητές.

Πρόγραμμα σπουδών

Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών δίνει ισχυρές βάσεις εκτός από χρηματοοικονομικά και διοίκηση και σε πληροφορική όπως πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και εξειδικευμένα λογισμικά, καθώς και γνώσεις που τους επιτρέπουν να κατανοούν τις διεθνείς αγορές. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί τη βάση του σύγχρονου μάνατζμεντ και δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη της σύγχρονης επιχείρησης της κατάρτισης αποτελεσματικής στρατηγικής και της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων στο σημερινό ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι βασισμένο στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, δίδοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους αποφοίτους του στην αγορά εργασίας όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και στο παγκοσμιοποιημένο πλέον επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Τμήμα μας έχει τα ίδια επαγγεματικά δικαιώματα και έχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών με το Τμήμα Δ.Ε.Τ. του Ο.Π.Α. (ΑΣΟΕΕ) με την υψηλότερη βάση στο 4ου επιστημονικό πεδίο και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος γράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο όπως και όλοι οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997).

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης, το 88% των αποφοίτων του πρώην τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εργάζονται. Οι απόφοιτοι λόγω της γενικής κατεύθυνσης του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως ξενοδοχειακές μονάδες, τράπεζες, οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία κτλ. και σε διαφορετικές θέσεις στις επιχειρήσεις όπως στην διοίκηση, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, διαχείριση προσωπικού, υπεύθυνοι πωλήσεων, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων κτλ. Το τμήμα διοργανώνει συχνά εκδηλώσεις με στόχο την σύνδεσή του με τις επιχειρήσεις και την επιμόρφωση των φοιτητών του, όπως οι διαλέξεις σε σύγχρονα θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, ημέρα καριέρας κτλ.

Εγκαταστάσεις – Τοποθεσία

Είναι ένα εντελώς καινούργιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό τμήμα, δομημένο πάνω στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, που οι απόφοιτοί του θα έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και στο παγκοσμιοποιημένο πλέον οικονομικό περιβάλλον. Στεγάζεται σε νέες υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 5000τμ στα Λακώνια Αγίου Νικολάου, σε οικόπεδο άνω των 20 στρεμμάτων που περιλαμβάνουν εκτός από αίθουσες διδασκαλίας και 4 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, αμφιθέατρο 200 θέσεων, βιβλιοθήκη και κλειστό γυμναστήριο.