Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έρευνα στο Τμήμα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος επικεντρώνονται στα ακό­λουθα αντικείμενα της διοικητικής επιστήμης, της πληροφορικής και του μάρκετιγνκ:

 

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Οικονομική Ανάλυση
  • Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
  • Επιχειρησιακή Έρευνα
  • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Χρηματοοκονομική Μηχανική
  • Μάρκετιγνκ
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματική Ευφυΐα και Εξόρυξη Γνώσης
  • Δίκτυα υπολογιστών
  • Ασφάλεια Υπολογιστών
  • Βάσεις Δεδομένων και Πληρο­φοριακά Συστήματα
  • Μεγάλα Δεδομένα (Big Data)
  • Μηχανική Μάθηση
  • Υπολογιστική Όραση και Αναγνώριση Προτύπων
  • Πολυμέσα
  • Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

 

Η πολύ υψηλού επιπέδου έρευνα που παράγεται στο Τμήμα και οι συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια και το ΙΤΕ ενδυναμώνεται με την Ίδρυση του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού στις εγκαταστάσεις του. Επίσης, στο Τμήμα λειτουργούν τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια με επιστημονικά αντικείμενα συναφή με τις  τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος.

Εργαστήριο Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων,
Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης,
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Τα μέλη του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται περιοδικά με υψηλό δείκτη επιρροής (Impact Factor) τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία περιοδικά των αντίστοιχων ερευνητικών περιοχών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο