Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτορικές Σπουδές

To Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ξεκίνησε στις 12/9/2019 σύμφωνα με το ΦΕΚ. 3448/τ.Β΄/12.09.2019 που περιγράφει τον κανονισμό λειτουργίας του και έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές των υποψήφιων διδακτόρων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τη γραμματεία του Τμήματος, και να έρθουν σε επικοινωνία με μέλη Δ.Ε.Π.του τμήματος σύμφωνα με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.
Τα βιογραφικά και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους (βιογραφικά), (επιστημονικές δημοσιεύσεις).
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος επικεντρώνονται στα ακό­λουθα αντικείμενα της διοικητικής επιστήμης, της πληροφορικής και του μάρκετιγνκ, και θα αφορούν τα πιθανά ερευνητικά αντικείμενα των υποψήφιων διδακτόρων:
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Οικονομική Ανάλυση
  • Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
  • Επιχειρησιακή Έρευνα
  • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Χρηματοοκονομική Μηχανική
  • Μάρκετιγνκ
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματική Ευφυΐα και Εξόρυξη Γνώσης
  • Δίκτυα υπολογιστών
  • Ασφάλεια Υπολογιστών
  • Βάσεις Δεδομένων και Πληρο­φοριακά Συστήματα
  • Μεγάλα Δεδομένα (Big Data)
  • Μηχανική Μάθηση
  • Υπολογιστική Όραση και Αναγνώριση Προτύπων
  • Πολυμέσα Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
 • Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται περιοδικά με υψηλό δείκτη επιρροής (Impact Factor) τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία περιοδικά των αντίστοιχων ερευνητικών περιοχών.
Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ)

Word template για συγγραφή διδακτορικής διατριβής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αξιολόγησης Διδακτορικής Διατριβής

Μετάβαση στο περιεχόμενο