Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Εργαστήρια

 

Διευθυντής: Χρήστος Λεμονάκης, Τ:28410 91103, Ε:lemonakis@hmu.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης: 2355/τ Β/16.06.2020

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Τ:28410 91103, Ε:cpanag@hmu.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης: 2405/τ.Β/18.06.2020

Διευθυντής: Γεώργιος Μαστοράκης, Τ:2810 379261, Ε:Info@e-BILab.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης: 2405/τ.Β/18.06.2020

 

Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο