Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Erasmus+ & Δια Βίου Μάθηση

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ Erasmus (Lifelong Learning Programm/ LLP) συντονίζει την κινητικότητα των φοιτητών, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κοινότητας, μέσα από την ενίσχυση των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης.
 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο