Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οι Σπουδές στο Τμήμα μας!

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι δομημένο πάνω στις σημερινές ανάγκες της αγοράς.

Έρευνητική Δραστηριότητα

Το τμήμα μας διαθέτει τρία εργαστήρια με πλούσιο ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε προγράμματα καθώς και ερευνητές με πολλαπλές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά. 

Το Τμήμα μας είναι δεύτερο στην Ελλάδα σε ερευνητικές επιδόσεις ανάμεσα στα 34 Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης της Περιφέρειας.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι δομημένο πάνω στις σημερινές ανάγκες της αγοράς και συνδυάζει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, πληροφορικής, οικονομίας και μάρκετινγκ με κατευθύνσεις:

Επιστήμη των Δεδομένων & Τεχνολογίες Πληροφορικής

Data Science & Information Technology

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Business & Organization Management  

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Digital Marketing & Communication

Η πολύ υψηλού επιπέδου έρευνα που παράγεται στο Τμήμα και οι συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια και το ΙΤΕ ενδυναμώνεται με την Ίδρυση του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού στις εγκαταστάσεις του. Επίσης, στο Τμήμα λειτουργούν τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια με επιστημονικά αντικείμενα συναφή με τις  τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος πιστοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2022 από την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Hellenic Authority for Higher Education). Η έκθεση πιστοποίησης αποδίδει στο Τμήμα το χαρακτηρισμό «Άριστα», δηλ. «πλήρη συμμόρφωση» με τα διεθνή standards, σε 6 κατηγορίες της πιστοποίησης ανάμεσα στις οποίες είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, Σκοπιμότητα και Βιωσιμότητα της Ακαδημαϊκής Μονάδας, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος,  και η φοιτητοκεντρική  προσέγγιση στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των φοιτητών.

Το Τμήμα έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών με το Τμήμα ΔΕΤ του Ο.Π.Α. (ΑΣΟΕΕ),  και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην αγορά εργασίας (99%), με τους αποφοίτους του Τμήματος να εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο (N. 2515/1997). Οι απόφοιτοι του Τμήματος συμμετέχουν στο προσοντολόγιο δημοσίου (ΑΣΕΠ) στο κλάδο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.  Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές σε όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης και ειδικότερα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομολόγων.

Ενημερώσεις

Τελευταία νέα – Ενημερώσεις

        Επίκαιρα – Featured

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο ΕΛΜΕΠΑ – 4η Έκδοση Mobile App από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο ΕΛΜΕΠΑ – 4η Έκδοση Mobile App από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ευστάθιος Καραδημητρίου[1] και Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης[2] Η σύγχρονη εφαρμογή κινητού (Mobile App) αναπτύχθηκε από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης...

Διαβάστε Περισσότερα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ διαθέτει δωρεάν αυτοδύναμο Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θέμα  «Διοίκηση και...

Διαβάστε Περισσότερα

         Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜEΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚOΝΤΩΝ 2024-25

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜEΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚOΝΤΩΝ 2024-25

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΈΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΤ/ΕΛΜΕΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2024-25 **Για να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων έχουν αφαιρεθεί όλα τα προσωπικά δεδομένα και αναγράφεται μόνο ο κωδικός...

Αντιστοιχίες Τμημάτων ΔΕΤ

Αντιστοιχίες Τμημάτων ΔΕΤ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα απόφαση, με την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι.  για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 μετά από σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ. ΦΕΚ Σύμφωνα με την...

Εκλογή εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Εκλογή εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Συνημμένο Αρχείο: Διαπιστωτική Πράξη

          Γεγονότα
Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο ΕΛΜΕΠΑ – 4η Έκδοση Mobile App από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο ΕΛΜΕΠΑ – 4η Έκδοση Mobile App από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ευστάθιος Καραδημητρίου[1] και Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης[2] Η σύγχρονη εφαρμογή κινητού (Mobile App) αναπτύχθηκε από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και αποτελεί ένα παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού στα...

Αντιστοιχίες Τμημάτων ΔΕΤ

Αντιστοιχίες Τμημάτων ΔΕΤ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα απόφαση, με την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι.  για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 μετά από σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ. ΦΕΚ Σύμφωνα με την...

Τελετή Ορκωμοσίας 2024

Τελετή Ορκωμοσίας 2024

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 17:30 στο υπαίθριο αμφιθέατρο του Τμήματος πραγματοποιήθηκε η Τελετή ορκωμοσίας, απονομής πτυχίων και μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης σε 76 νέους πτυχιούχους του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού...

Κύκλοι Σπουδών

Οι Κύκλοι Σπουδών μας

Προπτυχιακές Σπουδές

Διάρκειασ 4 ετων

Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών μας, δίνει ισχυρές βάσεις εκτός από χρηματοοικονομικά και διοίκηση και σε πληροφορική όπως πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και εξειδικευμένα λογισμικά, καθώς και γνώσεις που τους επιτρέπουν να κατανοούν τις διεθνείς αγορές. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί τη βάση του σύγχρονου μάνατζμεντ και δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη της σύγχρονης επιχείρησης της κατάρτισης αποτελεσματικής στρατηγικής και της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων στο σημερινό ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

διαρκειασ 1.5 ετων

Από το Σεπτέμβριο του 2021 το Τμήμα μας διαθέτει δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
1. Δωρεάν αυτοδύναμο μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της Διοίκησης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
2. Διιδρυματικό μεταπτυχιακό με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου με θέμα «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία»

Εκπόνηση Διδακτορικού

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ διαρκειασ 3 ετων

Το τμήμα δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους διδάκτορες να εκπονήσουν το διδακτορικό τους σε συνεργασία με τα μέλη Δ.Ε.Π. μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τη γραμματεία του Τμήματος, και να έρθουν σε επικοινωνία με μέλη Δ.Ε.Πτου τμήματος σύμφωνα με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο