Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οι Σπουδές στο Τμήμα μας!

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι δομημένο πάνω στις σημερινές ανάγκες της αγοράς.

Έρευνητική Δραστηριότητα

Το τμήμα μας διαθέτει τρία εργαστήρια με πλούσιο ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε προγράμματα καθώς και ερευνητές με πολλαπλές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά. 

Το Τμήμα μας είναι δεύτερο στην Ελλάδα σε ερευνητικές επιδόσεις ανάμεσα στα 34 Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης της Περιφέρειας.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι δομημένο πάνω στις σημερινές ανάγκες της αγοράς και συνδυάζει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, πληροφορικής, οικονομίας και μάρκετινγκ με κατευθύνσεις:

Επιστήμη των Δεδομένων & Τεχνολογίες Πληροφορικής

Data Science & Information Technology

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Business & Organization Management  

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Digital Marketing & Communication

Η πολύ υψηλού επιπέδου έρευνα που παράγεται στο Τμήμα και οι συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια και το ΙΤΕ ενδυναμώνεται με την Ίδρυση του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού στις εγκαταστάσεις του. Επίσης, στο Τμήμα λειτουργούν τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια με επιστημονικά αντικείμενα συναφή με τις  τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος πιστοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2022 από την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Hellenic Authority for Higher Education). Η έκθεση πιστοποίησης αποδίδει στο Τμήμα το χαρακτηρισμό «Άριστα», δηλ. «πλήρη συμμόρφωση» με τα διεθνή standards, σε 6 κατηγορίες της πιστοποίησης ανάμεσα στις οποίες είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, Σκοπιμότητα και Βιωσιμότητα της Ακαδημαϊκής Μονάδας, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος,  και η φοιτητοκεντρική  προσέγγιση στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των φοιτητών.

Το Τμήμα έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών με το Τμήμα ΔΕΤ του Ο.Π.Α. (ΑΣΟΕΕ),  και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην αγορά εργασίας (99%), με τους αποφοίτους του Τμήματος να εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο (N. 2515/1997). Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος συμμετέχουν στο προσοντολόγιο δημοσίου (ΑΣΕΠ) στο κλάδο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

Ενημερώσεις

Τελευταία νέα – Ενημερώσεις

        Επίκαιρα – Featured

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ διαθέτει δωρεάν αυτοδύναμο Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θέμα  «Διοίκηση και...

Διαβάστε Περισσότερα

         Νέα – Ανακοινώσεις

Βραβεία αριστείας σε αποφοίτους των Tμημάτων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας  από την Grant Thornton

Βραβεία αριστείας σε αποφοίτους των Tμημάτων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας από την Grant Thornton

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκαν τελετές Καθομολόγησης και Απονομής πτυχίων για πτυχιούχους των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ηράκλειο και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και...

Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων  του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό...

Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων Πολυμέσων και Μοντελοποίησης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού

Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων Πολυμέσων και Μοντελοποίησης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό...

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον/την αναπληρωτή/τρια του στην Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον/την αναπληρωτή/τρια του στην Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Όσον αφορά στην διενέργεια των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με τον/την αναπληρωτή/τρια του, στην Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και...

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον/την αναπληρωτή/τρια του στην Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με τον/την αναπληρωτή/τρια του, στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με τον/την αναπληρωτή/τρια του, στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών...

          Γεγονότα
Εκδήλωση Grow with Marketing 2.0

Εκδήλωση Grow with Marketing 2.0

Την Πέμπτη 1 Ιουνίου στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Άγιος Νικόλαος) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η εκδήλωση “Grow with Marketing 2.0” με τις παρουσιάσεις των εργασιών μάρκετινγκ που δημιούργησαν οι ομάδες των...

Συμμετοχή φοιτητών από το Τμήμα ΔΕΤ στο Blended Intensive Program (Erasmus+ BIP)

Συμμετοχή φοιτητών από το Τμήμα ΔΕΤ στο Blended Intensive Program (Erasmus+ BIP)

Από 15 έως 19 Μαΐου 2023 διεξήχθη το Blended Intensive Program (https://pef.mendelu.cz/en/blended-intensive-program-2/), το οποίο διοργάνωσε το Mendel University in Brno στην Τσεχία με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ BIP. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν...

Το Τμήμα ΔΕΤ ακαδημαϊκός συνεργάτης στο 4ο Συμπόσιο στην Κυκλική Οικονομία και την Αειφορία

Το Τμήμα ΔΕΤ ακαδημαϊκός συνεργάτης στο 4ο Συμπόσιο στην Κυκλική Οικονομία και την Αειφορία

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ, συμμετέχει ως Ακαδημαϊκός Συνεργάτης (Academic Partner) στη διοργάνωση του 4ου Συμποσίου στην Κυκλική Οικονομία και την Αειφορία (4th Symposium on Circular Economy and Sustainability), το οποίο θα...

Κύκλοι Σπουδών

Οι Κύκλοι Σπουδών μας

Προπτυχιακές Σπουδές

Διάρκειασ 4 ετων

Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών μας, δίνει ισχυρές βάσεις εκτός από χρηματοοικονομικά και διοίκηση και σε πληροφορική όπως πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και εξειδικευμένα λογισμικά, καθώς και γνώσεις που τους επιτρέπουν να κατανοούν τις διεθνείς αγορές. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί τη βάση του σύγχρονου μάνατζμεντ και δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη της σύγχρονης επιχείρησης της κατάρτισης αποτελεσματικής στρατηγικής και της λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων στο σημερινό ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

διαρκειασ 2 ετων

Το Σεπτέμβριο του 2021 το Τμήμα μας θα διαθέτει δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
1. Δωρεάν αυτοδύναμο μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της Διοίκησης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
2. Διιδρυματικό μεταπτυχιακό με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου με θέμα «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία», το οποίο ήδη έχει εγκριθεί από την Σύγκλητο του ΕΛΜΕΠΑ.

Εκπόνηση Διδακτορικού

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ διαρκειασ 3 ετων

Το τμήμα δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους διδάκτορες να εκπονήσουν το διδακτορικό τους σε συνεργασία με τα μέλη Δ.Ε.Π. μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τη γραμματεία του Τμήματος, και να έρθουν σε επικοινωνία με μέλη Δ.Ε.Πτου τμήματος σύμφωνα με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.