Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δεύτερη Θέση Πανελλαδικά για το Τμήμα μας στις Επιδόσεις στην Έρευνα Περιφερειακών Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης

Οι ερευνητικές επιδόσεις που προκύπτουν από δείκτες που σχετίζονται με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και την αναγνώρισή τους διεθνώς, αποτελούν ένα μέτρο σύγκρισης και αξιολόγησης των Πανεπιστημίων που χρησιμοποιείται ευρέως από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η κατάταξη που προκύπτει από τις επιδόσεις αυτές συνδέεται άμεσα τόσο με την ποιότητα σπουδών, την χρηματοδότησή τους αλλά και με ζήτηση που εμφανίζουν τα Πανεπιστήμια στους υποψήφιους φοιτητές.

Πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο