Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συμβουλευτική – Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ του ΕΛΜΕΠΑ είναι μία νέα υπηρεσία στην δίαθεση όλων των μελών της Κοινότητας του Πανεπιστημίου, σπουδαστών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού.
Στόχοι και σκοποί του Κέντρου είναι να βοηθήσει όλα τα μέλη, για μια ομαλότερη και αποτελεσματικότερη προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε εξ’ αιτίας προσωπικών δυσκολιών, είτε εξ’ αιτίας των ίδιαίτερων στρεσσογόνων συνθηκών που αυτή καθευατή επιβάλλει.Το Κέντρο διαθέτει μια ομάδα στήριξης που αποτελείται από τον Ιατρό του Πανεπιστημίου, από Ψυχολόγους, Κοινωνικό Λειτουργό και όπου χρήζει Νοσηλευτή. Παράλληλα συνεργάζεται με φορείς και Ιδιώτες (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πρόνοια, Ψυχιάτρους , κ.ά.), για ανάλογες παραπομπές όπου είναι αναγκαίο.

Έμφαση δίδεται σε θέματα Ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο (Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή και επανένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία), καλύπτοντας όλο το φάσματων ψυχικών διαταραχών. Η πρόληψη επίσης είναι βασικό μέλημα του Κέντρου, μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και ενημέρωση πάνω σε θέματα αναλόγου ενδιαφέροντος, με άτομα ή ομάδες (ανακοινώσεις, ημερίδες, οργάνωση συνεδρίων).

Επίσης το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ παρεμβαίνει, εάν του ζητηθεί, σε κοινωνικές δυσκολίες, όπως διαπροσωπικές και οικογενιακές σχέσεις, αλλά ιδιαίτερα σε σχέσεις που απορρέουν από την εκπαιδευτική διαδικασία (Καθηγητών -Σπουδαστών, ή μεταξύ συναδέλφων).

Ο διαδικτυακός τόπος του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο