Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επιτροπές

Επιτροπή Ο.Μ.Ε.Α. Τμήματος: 
 • Μαστοράκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος, Πρόεδρος
 • Λεμονάκης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος, μέλος
 • Δημοτίκαλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, μέλος
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος : 
 • Λεμονάκης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
 • Περακάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος
 • Φανουργιάκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών Τμήματος : 
 • Παπαδάκης Στυλιανός, Καθηγητής
 • Κοπανάκης Ιωάννης, Καθηγητής
 • Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
 • Μαστοράκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
 • Λεμονάκης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή του Τμήματος 
Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της ΓΣ του Τμήματος ΔΕΤ, ορίστηκε η παρακάτω εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή (External Advisory Committee)  του Τμήματος:
 • Χάρης Αλεξάκης, Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου, halexakis2@gmail.com
 • Κωνσταντίνος Μακράκης, Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας στο Κατάστημα Αγίου Νικολάου, MAKRAKIS.KONSTANTINOS@nbg.gr
 • Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήμα Αν. Κρήτης, info@oeetak.gr
 • Νικόλαος Παπαδαντωνάκης, Υπεύθυνος Προσωπικού, Super Market Χαλκιαδάκης, npapadantonakis@xalkiadakis.gr
 • Γεώργιος Πελεκανάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, info@podix.gr
 • Στυλιανός Χριστάκης, Ιδρυτής της εταιρείας tourmie, info@tourmie.com
Αποστολή της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να λειτουργεί συμβουλευτικά-υποστηρικτικά στο Τμήμα, σε θέματα όπως η στρατηγική του Τμήματος,
στη διαμόρφωση στα προγράμματα σπουδών του Τμήματος και στη διασύνδεση του Τμήματος με την αγορά εργασίας.
Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύσταση Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής:
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή (External Advisory Committee)  του Τμήματος θα χρειαστεί
να στείλετε το βιογραφικό σας στην κ. Καλαρχάκη μέσω email (kalarhaki@hmu.gr).
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή περιλαμβάνει μέλη που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις με
διοικητική εμπειρία και αναγνώριση του έργου τους.
*Τα μέλη των υπόλοιπων επιτροπών του Τμήματος είναι διαθέσιμα στη γραμματεία του Τμήματος. 
Μετάβαση στο περιεχόμενο