Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επιτροπές

Επιτροπή Ο.Μ.Ε.Α. Τμήματος: 

 

  • Μαστοράκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
  • Δημοτίκαλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
  • Λεμονάκης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος : 

 

  • Κοπανάκης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος
  • Δημοτίκαλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
  • Περακάκης  Εμμανουήλ, Λέκτορας του ΤμήματοςΤα μέλη των υπόλοιπων επιτροπών του Τμήματος είναι διαθέσιμα στη γραμματεία του Τμήματος.