Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αίτημα για ένταξη του Τμήματος ΔΕΤ και στο 2ο επιστημονικό πεδίο

Παρουσίαση αιτήματος:

Ψήφισμα από τη συνάντηση των φορέων Λασιθίου στις 8/6/2022:

[1] Αναλυτικό Αίτημα Τμήματος (5/2022)

[2] Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Αίτημα για ένταξη των 5 από τα 6 Τμήματα ΔΕΤ και στο 2ο επιστημονικό πεδίο, Ιαν. 2023  (alfavita, esos, foititikanea, anatolh)

Περιγραφή αιτήματος ένταξης με αιτιολόγηση δημοσιευμένο σε ΜΜΕ (στις 4/6/22)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του ΕΛΜΕΠΑ στον Άγιο Νικόλαο, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε ξεκάθαρα ανοδική πορεία με την υποστήριξη της Πρυτανείας του ΕΛΜΕΠΑ σε υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό. Ενδεικτικό της πορείας του Τμήματος είναι το παραγόμενο υψηλού επιπέδου ερευνητικό του έργο που το κατατάσσει στην δεύτερη θέση ανάμεσα στα 34 περιφερειακά Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης στην Ελλάδα. Επίσης, στο Τμήμα μας λειτουργεί από το 2021 δωρεάν αυτοδύναμο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα  «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός», που αποτελεί το μοναδικό μεταπτυχιακό για το νομό Λασιθίου και κατατάσσεται ανάμεσα στα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στη Κρήτη. Η προσφορά του Τμήματος είναι δεδομένη ξεπερνώντας κατά πολύ τα στενά όρια της ανάπτυξης μιας τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας που ισχύει για όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Οι σημαντικές δράσεις εξωστρέφειας όπως το Διεθνές Συνέδριο στην Επιχειρησιακή Έρευνα που θα γίνει στην Ελούντα το προσεχή Σεπτέμβριο, η καθοριστική συμμετοχή του στη συγγραφή του φακέλου του ΤΕΦΑΑ Αγίου Νικολάου και στην οργάνωση του συνεδρίου 1ου πανελληνίου συνεδρίου Φυσικής Αγωγής, αλλά και η σύγχρονη εφαρμογή κινητών για την πλοήγηση των επισκεπτών που θα αποκτήσει δωρεάν ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσω της συμμετοχής του στο ερευνητικό πρόγραμμα (Visit Planner), αποτυπώνουν ένα μικρό δείγμα της πρόσφατης πολύπλευρης προσφοράς του.   

Παρόλη την ανοδική πορεία του Τμήματος και των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων του, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) που ίσχυσε πέρσι και της γεωγραφικής θέσης του, το Τμήμα ΔΕΤ δέχθηκε για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 51 φοιτητές μέσω των πανελληνίων εξετάσεων του 2021   από το 4ο επιστημονικό πεδίο. Ο αριθμός αυτός το καθιστά καταρχήν βιώσιμο συγκριτικά με άλλα Τμήματα που δέχθηκαν πολύ λιγότερους φοιτητές, όμως καθώς η ΕΒΕ θα λειτουργεί, τα επόμενα χρόνια είναι άγνωστο πως θα επιδράσει στη βιωσιμότητα και στον αριθμό των φοιτητών.  

Μοναδική λύση που θα ενδυναμώσει τη βιωσιμότητα του Τμήματος, αποτελεί η ένταξή του και στο 2ο επιστημονικό πεδίο, ώστε πλέον να ανήκει σε δύο επιστημονικά πεδία (2ο και 4ο). Ο αριθμός των εισακτέων που θα προκύψει μετά την ένταξη του αναμένεται να είναι περίπου διπλάσιος από τον σημερινό, οδηγώντας το Τμήμα ΔΕΤ κοντά στο μέσο όρο των Τμημάτων της Κρήτης. H ένταξή του στο 2ο επιστημονικό πεδίο αιτιολογείται πλήρως με ακαδημαϊκά επιχειρήματα που αναφέρονται στο τέλος του κειμένου και ταυτόχρονα είναι σύμφωνη με πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου για εντάξεις Τμημάτων σε πολλαπλά πεδία. Η απόφαση του Υπουργείου το 2021 για το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Παν. Πειραιά να το εισάγει και στα δύο πεδία (2ο και 4ο), το οποίο επίσης αποτελεί ένα Τμήμα του 4ου πεδίου, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στο ΔΕΤ. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η  πρόσφατη υπουργική απόφαση στις 11/5/2022 που περιλαμβάνει την ένταξη Τμημάτων διαφόρων επιστημονικών πεδίων, στο 4ο επιστημονικό πεδίο, όπως τα  τρία Τμήματα Περιβάλλοντος που τα εισάγει και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, ενώ βρισκόταν ήδη σε δύο επιστημονικά πεδία (2ο και 3ο). Το καθένα από τα τρία Τμήματα αυτά έλαβαν πέρσι περίπου του μισούς (25 με 30) φοιτητές  από όσους έλαβε το ΔΕΤ (51) και είναι κατανοητό πως πλέον θα λαμβάνουν πολύ περισσότερους. 

Λαμβάνοντας υπόψην όλα τα παραπάνω, τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΤ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ομόφωνα αποφάσισαν να αιτηθούν στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ την ένταξη του Τμήματος και στο 2ο επιστημονικό πεδίο “Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες”, ώστε πλέον να ανήκει σε δύο επιστημονικά πεδία (2ο και 4ο). Απέστειλαν στο Υπουργείο για δεύτερη φορά σχετικό πεντασέλιδο αιτιολογημένο αίτημα στις 27/5/2022, ενώ είχε προηγηθεί αποστολή του ίδιου αιτήματος στις 29/10/2021 στο οποίο το Υπουργείο απάντησε αρνητικά στις 16/5/2022 στο Τμήμα χωρίς να υπάρχει αιτιολογία. Το προσεχές διάστημα αναμένεται επίσης απόφαση στήριξης στο αίτημα του Τμήματος από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας και τη Σύγκλητο του ΕΛΜΕΠΑ. 

Ελπίζουμε οι φορείς της πόλης του Αγίου Νικολάου, του νομού Λασιθίου, της Κρήτης και όσοι κατανοούν το ζήτημα να υποστηρίξουν σθεναρότερα με πολιτικά επιχειρήματα και με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες το παραπάνω αίτημα. 

Συνάντηση με φορείς

Για να υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση των φορέων για το αίτημα του Τμήματος και όσων επιθυμούν, την Τετάρτη 8/6/2022 και ώρα 17:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος θα γίνει σχετική ενημέρωση από τον πρόεδρο του Τμήματος και θα υπάρχει και δυνατότητα σύνδεσης με τηλεδιάσκεψη.

Το Τμήμα ΔΕΤ θα επιμένει στο παραπάνω αίτημα, μέχρι να λάβει αιτιολογημένη απάντηση, και το οποίο θεωρεί κομβικό για να αποκατασταθεί η αδικία που υφίσταται το Τμήμα και ο νομός Λασιθίου γενικότερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με την παρακάτω τεκμηρίωση εκτιμούμε ότι το Τμήμα μας πληροί όλα τα κριτήρια ένταξής του και στο 2ο επιστημονικό πεδίο και εκτιμούμε ότι η ηγεσία του υπουργείου θα είναι θετική στο δίκαιο αίτημά μας. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν την ένταξη του Τμήματος και στο 2ο επιστημονικό πεδίο και έχουν αποσταλεί αναλυτικά στο Υπουργείο:

  • Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι διεπιστημονική όπως υποδεικνύει και o τίτλος του Τμήματος “Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας”, περιέχει τον όρο “τεχνολογία”, επομένως δικαιολογεί την ένταξή του στο πεδίο με τις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες. 
  • Στα ΕΠΑΛ το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ανήκει ήδη σε δύο τομείς:
    1. ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’)
    2. ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α)

Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα του τομέα “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ” στα ΕΠΑΛ βρίσκονται σχεδόν στο σύνολό τους στο 2ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο. Το ίδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με τα Τμήματα ΔΕΤ που συνδυάζουν επιστήμες από τον τομέα της διοίκησης/οικονομίας και τις τεχνολογικές επιστήμες.  

  • Υπάρχουν 26 μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ που εντάσσονται σε τεχνολογικές επιστήμες και αιτιολογούν την ένταξή του στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες. 
  • Η απόφαση του Υπουργείου (26/5/2021) για το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Παν. Πειραιά να το εισάγει και στα δύο πεδία (2ο και 4ο), το οποίο επίσης αποτελεί ένα Τμήμα του 4ου πεδίου, όπου υπάρχει και εφαρμογή της Τεχνολογικών Επιστημών, αιτιολογεί ακόμα  περισσότερο την προσθήκη του Τμήματος ΔΕΤ και στο 2ο επιστημονικό πεδίο για τους ίδιους λόγους. 
  • Η πρόσφατη υπουργική απόφαση στις 11/5/2022 περιλαμβάνει την ένταξη Τμημάτων διαφόρων επιστημονικών πεδίων, στο 4ο επιστημονικό πεδίο, όπως τα  τρία Τμήματα Περιβάλλοντος που τα εισάγει και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, ενώ βρισκόταν ήδη σε δύο επιστημονικά πεδία (2ο και 3ο). Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί αντίστοιχα και στο Τμήμα ΔΕΤ για την ένταξή του και στο 2ο επιστημονικό πεδίο. 
  • Λόγω της εφαρμογής της ΕΒΕ και της ταυτόχρονης προσθήκης Τμημάτων σε πολλαπλά πεδία, δημιουργούνται συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στα Τμήματα που πιθανότητα θα δημιουργήσουν στο μέλλον πρόβλημα βιωσιμότητας σε περιφερειακά Τμήματα που αδικούνται από τις αλλαγές αυτές, όπως ενδεχομένως στο Τμήμα ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο