Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

94ο Διεθνές Meeting στην Επιχειρησιακή Έρευνα με τη συμμετοχή του Τμήματος ΔΕΤ

Το 94ο Διεθνές Meeting στην Επιχειρησιακή Έρευνα (94th EWG on MCDA 2022), θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Σεπτεμβρίου 2022, στην Ελούντα Λασιθίου στην Κρήτη.

Ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

  • Υποστήριξη αποφάσεων για τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων
  • Πολυκριτηριακή εξέταση του κινδύνου και της αβεβαιότητας για την πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια
  • Κίνδυνοι και αβεβαιότητες των χαρτοφυλακίων κλιματικής αλλαγής
  • Περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των επιλογών τεχνολογίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα
  • Ανάλυση Χαρτοφυλακίου στην Ενεργειακή και Κλιματική Πολιτική
  • Εργαλεία αξιολόγησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας
  • Ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων ανακοινώσεων: 15 Ιουλίου 2022.

Το EWG-MCDA 94 διοργανώνεται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (ΔΕΤ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας του συνεδρίου είναι ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος ΔΕΤ  κ. Κώστας Ζοπουνίδης  και ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος ΔΕΤ κ. Χρήστος Λεμονάκης.

Ιστοσελίδα συνεδρίου: https://94ewg-mcda.hmu.gr/

 

Διοργανωτές:

Πρόσφατα άρθρα