Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της ΣΕΔΟ

Συνημμένο Αρχείο: Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων (Ε.ΔΙ.Π.)

Πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο