Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Ανακοίνωση για δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Οι φοιτητές θα πρέπει οπωσδήποτε, για λόγους προγραμματισμού και οργάνωσης των εξετάσεων, να δηλώσουν πριν από την εξέταση ότι θα λάβουν μέρος σε αυτή.

Το ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις να παραμείνει ενεργό μέχρι και την Παρασκευή 22-01-2021.

Θα χρειαστεί μια επιβεβαίωση  ότι σκοπεύουν να συμμετέχουν στην εξέταση με όποιον τρόπο αυτή έχει αποφασισθεί ότι θα γίνει « Από απόσταση Ηλεκτρονικά»

Παρακάτω περιγράφονται οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε οι φοιτητές να μπορούν να κάνουν την σχετική επιβεβαίωση.

Ο σύνδεσμος στον οποίο θα κάνουν την σχετική επιβεβαίωση οι φοιτητές, βρίσκεται στην διεύθυνση https://eforms.hmu.gr/el-gr/exam2020x . Σε κάθε περίπτωση πάντως θα κοινοποιηθεί και στην σελίδα στην οποία γίνονται οι δηλώσεις (https://student.hmu.gr).

Η διαδικασία της επιβεβαίωσης είναι εξαιρετικά απλή. Στην πράξη είναι ένα απλό click σε κάθε μάθημα στο οποίο προτίθενται να συμμετέχουν.

Με την επιβεβαίωση γίνεται αλλαγή στην «Κατάσταση δήλωσης» του δηλωμένου μαθήματος από «Κανονική» σε «Επιβεβαιωμένη (κ)» ή «Επιβεβαιωμένη (ε)» σε περίπτωση που η αρχική δήλωση του μαθήματος έγινε σε περίοδο εμβόλιμων Δηλώσεων.

                                                                                  Από τη Γραμματεία  του Τμήματος