Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα δεχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αιτήσεις για κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Το ποσοστό θα ανέρχεται στο 12% του προβλεπόμενου αριθμού των εισακτέων.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2022, στα παρακάτω μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στο τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Το πρόγραμμα εξετάσεων (ημερομηνία, ώρα και τόπος διεξαγωγής), θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Μαθήματα και ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων σπουδαστικού έτους 2022-2023

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Oργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Πιθανότητες και Στατιστική

Η ύλη που υπάρχει στα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και συγκεκριμένα:

 

Εισαγωγή στην πληροφορική

 1. Ιστορική εξέλιξη ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 2. Ο υπολογιστής σαν σύστημα. Συστήματα υπολογιστών.
 3. Αριθμητικά συστήματα και παράσταση πληροφοριών. Ψηφιακή λογική. Λογικά κυκλώματα. Περιγραφή του υλικού του υπολογιστή (μνήμη, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, περιφερειακές συσκευές).
 4. Το λογισμικό του υπολογιστή. Ιστορική εξέλιξη, είδη και βασικές αρχές λειτουργικών συστημάτων.
 5. Εξέταση λειτουργικών συστημάτων για προσωπικούς υπολογιστές. Επικοινωνίες, δίκτυα και Διαδίκτυο.
 6. Εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας.
 7. Σύγκριση αρχιτεκτονικών και οργανώσεων υπολογιστών. Οργάνωση και ιεραρχία μνήμης, κρυφή μνήμη.
 8. Συστήματα εισόδου /εξόδου. Δίαυλοι επικοινωνίας.
 9. Εισαγωγή στη χρήση των λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux. Εξάσκηση σε εφαρμογές γραφείου (επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, δημιουργία παρουσιάσεων).
 10. Εξάσκηση σε εφαρμογές διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 11. Εξάσκηση σε ασκήσεις πληροφορικής για διοικητικά στελέχη και οικονομολόγους.

 

Βιβλία:

1.Πληροφορική για την Οικονομία και τη Διοίκηση

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77113782

Έκδοση: Α/2018

Συγγραφείς: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΤΣΑΔΗΡΑΣ

ISBN: 978-618-5063-43-6

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 

 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77109607

Έκδοση: 2η έκδ./2018

Συγγραφείς: Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne

ISBN: 978-960-586-236-7

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

 

 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική, 10η Έκδ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658777

Έκδοση: 10η Έκδ/2015

Συγγραφείς: Beekman Ben,Beekman George

ISBN: 978-960-512-6674

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ

 

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

 1. Επισκόπηση των θεμελιωδών λειτουργιών της διοίκησης και του ρόλου των διοικητικών στελεχών.
 2. Επισκόπηση του επιστημολογικού υπόβαθρου της διοικητικής θεωρίας.
 3. Ανάλυση των συνιστωσών του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις.
 4. Ανάδειξη των ηθικών ζητημάτων που συνδέονται με την άσκηση διοίκησης.
 5. Ανάλυση του ρόλου του διοικητικού στελέχους ως φορέα λήψεως αποφάσεων και της λειτουργίας του σχεδιασμού.
 6. Ανάλυση των παραγόντων που συνδέονται με την οργανωτική δομή και την άσκηση ελέγχου.
 7. Εισαγωγή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

 

Βιβλία:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50656013

Έκδοση: 11η /2016

Συγγραφείς: Bateman Shell

ISBN: 978-960-418-534-4

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

 

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68379703

Έκδοση: 2η έκδ./2017

Συγγραφείς: Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary

ISBN: 978-960-586-188-9

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

 

 1. Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59382671

Έκδοση: 2η/2016

Συγγραφείς: Mariotti Steve – Glackin Caroline, Θερίου Γιώργος (επιμ.)

ISBN: 978-960-418-639-6

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

 

Πιθανότητες και Στατιστική

 1. Περιγραφική στατιστική: Συλλογή οργάνωση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, στατιστικός πληθυσμός, στατιστικές μεταβλητές και κατανομή συχνοτήτων.
 2. Στατιστικά μέτρα συμπύκνωσης δεδομένων (τάση και θέση, διασπορά, ασυμμετρία και κύρτωση, ροπές), διοικητικές και οικονομικές εφαρμογές υπολογισμού και χρήσης.
 3. Σχέση 2 στατιστικών μεταβλητών: Παλινδρόμηση και συσχέτιση, γραμμική παλινδρόμηση, μέθοδος ελάχιστων τετράγωνων, συντελεστής συσχέτισης, σφάλμα παλινδρόμησης, μη γραμμική παλινδρόμηση (παραβολική, εκθετική, κλπ.),
 4. Τάση και Εποχικότητα, προβλέψεις από την παλινδρόμηση, εφαρμογές παλινδρόμησης σε δεδομένα.
 5. Θεωρία πιθανοτήτων: Έννοια και βασικές ιδιότητες πιθανοτήτων, εμπειρική πιθανότητα-κατανομή συχνοτήτων, θεώρημα Bayes, μεταθέσεις και συνδυασμοί, εφαρμογές.
 6. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας: Κατανομή πιθανότητας, αθροιστική κατανομή πιθανότητας, παράμετροι κατανομών πιθανοτήτων τυχαίων μεταβλητών, ιδιότητες μέσης τιμής και διακύμανσης τυχαίας μεταβλητής, εφαρμογές.
 7. Σχέση μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών: Συνδιακύμανση, συντελεστής συσχέτισης, γραμμικός μετασχηματισμός, άθροισμα δύο τυχαίων μεταβλητών, εφαρμογές.
 8. Βασικές διακριτές θεωρητικές κατανομές πιθανοτήτων: Διωνυμική κατανομή, κατανομή Poisson, Ομοιόμορφη κατανομή, εφαρμογές σε διοικητικά και οικονομικά δεδομένα.

 

Βιβλία:

1. Στατιστική για τις Επιχιερήσεις και την Οικονομία

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 15602

Έκδοση: 1/2010

Συγγραφείς: ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΟΧΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΙΟΧΟΣ

ISBN: 978-960-98678-1-8

Εκδότης: ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΧΟΥ

 

2. Στατιστική για Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 15310

Έκδοση: 1η έκδ./2010

Συγγραφείς: Keller Gerald

ISBN: 978-960-458-206-8

Εκδότης: Eκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε

 

3. Στατιστική με SPSS

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369723

Έκδοση: 1η/2017

Συγγραφείς: Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, Μυλωνάς Νικόλαος

ISBN: 978-960-418-680-8

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

 

4. Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659284

Έκδοση: 1η έκδ./2015

Συγγραφείς: Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος

ISBN: 978-960-01-1700-4

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.

 

O Προέδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης

Αναπληρωτής   Καθηγητής

Πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο