Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα δεχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 αιτήσεις για κατατάξεις φοιτητών από Πανεπιστήμια/ΤΕΙ.

Το ποσοστό για κατατάξεις θα ανέρχεται στο 12% του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (230 φοιτητές).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2021, στα παρακάτω μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στο Τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021.

Το πρόγραμμα εξετάσεων (ημερομηνία, ώρα και τόπος διεξαγωγής), έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Δείτε τo συννημένo αρχείo:

 

Πρόσφατα άρθρα