Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για Στέγαση Φοιτητών για το Aκαδημαϊκό Έτος 2021–2022

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για παροχή στέγασης, θα πραγματοποιείται πλέον  ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Η διαδικασία θα είναι η ακόλουθη:

ΒΗΜΑ 1ο: Προετοιμασία για την ηλεκτρονική αίτηση για Στέγαση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση των αιτήσεων είναι ο φοιτητής να μην ξεπερνά το 12ο εξάμηνο σπουδών, με μόνη εξαίρεση τα Τμήματα που έχουν οριστεί ως 5ετους φοίτησης. Επίσης, δικαίωμα έχουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει την προκαθορισμένη διάρκεια σπουδών του μεταπτυχιακού τους. Ακόμα, οι αιτούντες πρέπει να έχουν φοιτητική ταυτότητα – ΠΑΣΟ. ΒΗΜΑ 2ο: Ηλεκτρονική αίτηση για Στέγαση. Ο φοιτητής επισκέπτεται την νέα εφαρμογή στο https://secretariat.hmu.gr/ . Εκεί αφού συνδεθεί πληκτρολογώντας το user name και το password με το οποίο μπαίνει στο e-class, επιλέγει Αιτήσεις και μετά αίτηση  στέγασης,  στις οποίες χρειάζεται τον κωδικό – Barcode της φοιτητικής ταυτότητας – ΠΑΣΟ. Στη συνέχεια, ο φοιτητής συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση – φόρμα με τα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά του στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία.ΒΗΜΑ 3ο: Επισύναψη δικαιολογητικών. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση του φοιτητή για  ΣΤΕΓΑΣΗ πρέπει, στις ηλεκτρονικές αιτήσεις να καταθέσει – επισυνάψει τα απαιτούμενα έντυπα – δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε αίτηση ξεχωριστά για τις παροχές που επιθυμεί. Τα παραπάνω θα πρέπει να επισυνάπτονται σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία .pdf) στα αντίστοιχα πεδία που ζητούνται.
Σημ.1: Τα εκκαθαριστικά, αυτό των γονέων και αυτό του φοιτητή θα πρέπει να είναι πρωτότυπα αρχεία .pdf όπως αυτά εξάγονται από την ΑΑΔΕ (όχι έντυπα σκαναρισμένa). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσης, για τους φοιτητές με Ελληνική υπηκοότητα, θα πρέπει απαραίτητα να είναι πρωτότυπο αρχείο .pdf όπως αυτό εξάγεται από το Εθνικό Δημοτολόγιο μέσω της πύλης https://www.gov.gr  . Η λήψη του πιστοποιητικού γίνεται με την χρήση του οδηγού λήψης μέσα στην εφαρμογή.
Σημ.2: Οι φοιτητές που έχουν καταγωγή από άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, αλλά τους έχει δοθεί η Ελληνική Υπηκοότητα, θα πρέπει να επισυνάψουν το ελληνικό Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ατομικό) στο αντίστοιχο πεδίο των αιτήσεών τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταθέσουν στο πεδίο «Συμπληρωματικά αρχεία» πρόσφατο και έγκυρο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης το οποίο προέρχεται από την αλλοδαπή χώρα όπου θα εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας (όπως ζητείται από τα δικαιολογητικά). ΒΗΜΑ 4ο: Οριστική υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρωτοκόλληση αυτής. Αριθμός πρωτοκόλλου δίνεται μόνο στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ. Για τυχόν προβλήματα με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε εγκαίρως με τα τηλέφωνα που αναγράφονται παρακάτω.  Αιτήσεις που δεν θα έχουν υποβληθεί οριστικά, δεν θα εξετάζονται.

ΒΗΜΑ 5ο: Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των ηλεκτρονικών αιτήσεων από το Γραφείο Στέγασης Φοιτητών του Τμήματος Φοιτητικών Παροχών. Την περίοδο αυτή μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από τους υποψηφίους, για αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία (δηλ. την ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ που παρέχει το Ίδρυμα στη διεύθυνση https://web mail.edu.hmu.gr  . Έτσι, αν ζητηθούν περαιτέρω έγγραφα, ο φοιτητής θα ακολουθήσει εγκαίρως τις οδηγίες για «Τροποποίηση» της αίτησης του (δηλαδή την τακτοποίηση των ελλείψεών του).

Η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 05/08/2021 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20/08/2021.

 

                                                    ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πρόσφατα άρθρα