Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» με ΜΙS 5129682, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80848).

Παρακαλούμε οι σχετικές αναρτήσεις που θα γίνουν στις ιστοσελίδες των Τμημάτων σας να παραπέμπουν στον παρακάτω υπερσύνδεσμο  της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου.

Στον συγκεκριμένο υπερσύνδεσμο  οι υποψήφιοι δηλώνουν το email τους για να κατεβάσουν όλα τα αρχεία της πρόσκλησης και ενημερώνονται με αυτόματο μήνυμα σε περίπτωση τυχόν αλλαγών/ ορθής επανάληψης κτλ

https://www.hmu.gr/el/proclamations/16729

Παραμένουμε στη διάθεση σας,

 

Μ.Ο.Δ.Υ ΕΛΚΕ Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ.: 71410

Τηλ.: 2810 379170

Fax :  2810 379340

Email: calls_elke@hmu.gr

Πρόσφατα άρθρα