Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αποστολή Περίληψης Συμπληρωματικής Προκήρυξης Ακαδημαϊκών Υπότροφων των Τμημάτων των Σχολών του ΕΛΜΕΠΑ

Τύπος Προκήρυξης: Προκήρυξη Θέσης

Εύρος Ισχύος: 17-09-2022 – 23-09-2022

Συμπληρωματική προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 για τα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο