Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αυτοδυναμία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου απέκτησε αυτοδύναμη λειτουργία μετά το διορισμό των: Μαρίας Μαρκάκη, σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο: “Εφαρμοσμένη Οικονομική της Παραγωγικής Δομής” και Ιωάννη Φανουργιάκη, σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση Υπηρεσιών και Οργανισμών”, διαθέτοντας πλέον 9 μέλη ΔΕΠ στο δυναμικό του.

Στις 2 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση του αυτοδύναμου Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όπου αποφασίστηκε να εισηγηθεί στην Σύγκλητο του Ιδρύματος την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (MSc in Management and Digital Transformation).

Tο ΠΜΣ «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» έχει ως επιστημονικούς στόχους:

  • Την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων που θα συμβάλλουν στις νέες ανάγκες της Διοίκησης και στη διαδικασία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών

  • Τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη στον τομέα της πληροφορικής και της διοίκησης, αλλά και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

Το ΠΜΣ οργανώνεται σε τρεις κατευθύνσεις: “Επιστήμη Δεδομένων”, “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών”, “Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Καινοτομία”. Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται στα τρία εξάμηνα με τις  σπουδές στο ΠΜΣ να είναι δωρεάν.

Οι φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές σε δωρεάν μεταπτυχιακό εντός του Τμήματος.

Επίσης, ειδικά για φέτος οι 10 πρώτοι νεοεισαχθέντες προπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν με υποτροφία στο Τμήμα με δυνατότητα τετραετούς διάρκειας και ποσού που μπορεί να φτάσει τα 10.000 Ε συνολικά.

Τα παραπάνω καθιστούν πλέον το Τμήμα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ελκυστικό προς τους υποψήφιους φοιτητές και δείχνουν ξεκάθαρα πως το Τμήμα είναι σε φάση ανάπτυξης.

O Πρόεδρος του Τμήματος,

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης,

Αναπληρωτής Καθηγητής.

Πρόσφατα άρθρα