Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διεξαγωγή των Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου θα διενεργηθεί διά ζώσης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο με τις οδηγίες του Υπουργείου και το πρόγραμμα που υπάρχει στη σελίδα μας.

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.

Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας .

Οι φοιτητές θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
  2. είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
  3. είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

Οι φοιτητές που δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν σε εξέταση λόγω νόσησης covid19  και επιθυμούν να εξεταστούν διά ζώσης μετά την εξεταστική, θα χρειαστεί να καταγράψουν την απουσία τους λόγω νόσησης στην πλατφόρμα edupass όπως αναφέρεται στις οδηγίες του Υπουργείου. Επιπλέον θα χρειαστεί να στείλουν email στον διδάσκοντα του μαθήματος και στην γραμματεία (kalarhaki@hmu.gr),  με το δικαιολογητικό νόσησης και το μάθημα που  θα χρειαστεί να εξεταστούν.

Η εξεταστική στα μαθήματα αυτά θα διενεργηθεί δια ζώσης πιθανότατα το διάστημα 14 Φεβρουαρίου 2022 έως 18 Φεβρουαρίου 2022  και πιθανότητα την ίδια μέρα και ώρα που εξετάζεται το μάθημα στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα για την εξεταστική αυτή θα αναρτηθεί γύρω στις 12/2, αφού γίνει γνωστό αν υπάρχουν σχετικά περιστατικά και υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα και των διδασκόντων.

Καλή επιτυχία στην εξεταστική

Κώστας Παναγιωτάκης,  Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο