Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δήλωση στοιχείων στην πλατφόρμα edupass

Παρακαλούνται οι φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος  να δηλώσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα https://edupass.gov.gr  για την συμμετοχή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Πρόσφατα άρθρα