Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εκδήλωση Grow with Marketing

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Άγιος Νικόλαος) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η εκδήλωση “Grow with Marketing” με τις παρουσιάσεις των εργασιών μάρκετινγκ που δημιούργησαν οι ομάδες των φοιτητών του μαθήματος Μάρκετινγκ (Β’ εξάμηνο).

Οι ομάδες φοιτητών που είχαν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος μάρκετινγκ, αφού επέλεξαν μία πραγματική επιχείρηση, προχώρησαν στην ανάλυση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης, την διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης των πελατών της και εν συνεχεία στη διαμόρφωση προτάσεων νέων/βελτιωμένων ενεργειών μάρκετινγκ, παρουσιάζοντας τεχνικές/πρακτικές για την επιτυχημένη εφαρμογή τους και προσδοκώμενα αποτελέσματα τους.

Από τις 13 ομάδες, 6 ομάδες επιλέχθηκαν για να παρουσιάσουν στην τελική εκδήλωση “Grow with Marketing”, παρουσία των έμπειρων στελεχών μαρκετινγκ, Μιχάλη Τζαγκαράκη (Marketing Manager, SM Χαλκιαδάκης) και Αλεξάνδρα Καραπιδάκη (Marketeer, ex-Marketing Manager Enartia, Papaki & Top.host), από τα οποία αξιολογήθηκαν και έλαβαν ανατροφοδότηση. Όλες οι παρουσιάσεις έλαβαν εξαιρετική βαθμολογία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι τρεις καλύτερες παρουσιάσεις από την επιτροπή αξιολόγησης και μία από το κοινό που παρευρέθηκε.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες φοιτητών για το τελικό αποτέλεσμα!

Διδάσκων μαθήματος: Δρ. Κων/νος Βασσάκης

 

Εκδήλωση με παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών του μαθήματος marketing