Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στα Πανεπιστήμια

Σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020»  αναφέρονται τα παρακάτω μέτρα που ισχύουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

·        Τηλε-εκπαίδευση
·        Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική
παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών.
·        Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία.
·        Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων
των Α.Ε.Ι.
·        Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων
εντός των Α.Ε.Ι.

Η σίτιση συνεχίζεται κανονικά.

Η εξυπηρέτηση από την γραμματεία των φοιτητών θα γίνεται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και αφού πρώτα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη γραμματεία του Τμήματος θα μπορούν να έρχονται από κοντά.

Παρακαλούνται οι φοιτητές το επόμενο διάστημα να μειώσουν όσο είναι δυνατόν τις μετακινήσεις τους και τις επαφές τους.