Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδραστική Διαδικτυακή Ενημέρωση σε Υποψηφίους Πανελληνίων Εξετάσεων

Παρακάτω υπάρχει το video από την Διαδραστική Διαδικτυακή Ενημέρωση σε Υποψηφίους Πανελληνίων Εξετάσεων που έγινε την Τετάρτη 6/4.

Πρόσφατα άρθρα