Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εργασίες από το Μάθημα Διαφημιστική Εκστρατεία και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 2021-22

Επιλεγμένες εργασίες από το μάθημα Διαφημιστική Εκστρατεία και Ψηφιακό Μάρκετινγκ (2021-22):

Λόγω συνθηκών Covid19, η καθιερωμένη επιτυχημένη εκδήλωση δεν έγινε από κοντά όπως γινόταν τα προηγούμενα
χρόνια:

 

Παρουσίαση Εργασιών Διαφημιστικής Εκστρατείας 2019