Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Η Σημασία του Εμβολιασμού για τον COVID-19

Επισυνάπτεται αφίσα σχετικά με τα οφέλη του εμβολιασμού και σχετικές πηγές για την ενημέρωση των φοιτητών.

Ενημερωτική Αφίσα: Η Σημασία του Εμβολιασμού για τον COVID-19

 

Με εκτίμηση

Ροβίθης Μιχαήλ Επικ. Καθηγητής,

Συντονιστής, Κεντρικής Επιτροπής Covid-19

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο