Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα δεχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 αιτήσεις για κατατάξεις φοιτητών.
Το ποσοστό θα ανέρχεται στο 12% του προβλεπόμενου αριθμού των εισακτέων.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2023, στα παρακάτω μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στο τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.
Το πρόγραμμα εξετάσεων (ημερομηνία, ώρα και τόπος διεξαγωγής), θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Μαθήματα και ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων σπουδαστικού έτους 2023-2024
• Εισαγωγή στην Πληροφορική
• Oργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Πιθανότητες και Στατιστική
Η ύλη που υπάρχει στα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και συγκεκριμένα:

Εισαγωγή στην πληροφορική
Ιστορική εξέλιξη ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο υπολογιστής σαν σύστημα. Συστήματα υπολογιστών.
Αριθμητικά συστήματα και παράσταση πληροφοριών. Ψηφιακή λογική. Λογικά κυκλώματα. Περιγραφή του υλικού του υπολογιστή (μνήμη, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, περιφερειακές συσκευές).
Το λογισμικό του υπολογιστή. Ιστορική εξέλιξη, είδη και βασικές αρχές λειτουργικών συστημάτων.
Εξέταση λειτουργικών συστημάτων για προσωπικούς υπολογιστές. Επικοινωνίες, δίκτυα και Διαδίκτυο.
Εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας.
Σύγκριση αρχιτεκτονικών και οργανώσεων υπολογιστών. Οργάνωση και ιεραρχία μνήμης, κρυφή μνήμη.
Συστήματα εισόδου /εξόδου. Δίαυλοι επικοινωνίας.
Εισαγωγή στη χρήση των λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux. Εξάσκηση σε εφαρμογές γραφείου (επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, δημιουργία παρουσιάσεων).
Εξάσκηση σε εφαρμογές Διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εξάσκηση σε ασκήσεις πληροφορικής για διοικητικά στελέχη και οικονομολόγους.
Βιβλία:
1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77113782
Έκδοση: Α/2018
Συγγραφείς: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΤΣΑΔΗΡΑΣ
ISBN: 978-618-5063-43-6
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

2. Εισαγωγή στην πληροφορική
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77109607
Έκδοση: 2η έκδ./2018
Συγγραφείς: Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne
ISBN: 978-960-586-236-7
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

3. Εισαγωγή στην Πληροφορική, 10η Έκδ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658777
Έκδοση: 10η Έκδ/2015
Συγγραφείς: Beekman Ben,Beekman George
ISBN: 978-960-512-6674
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ενότητα 1: Επισκόπηση των θεμελιωδών λειτουργιών της διοίκησης και του ρόλου των διοικητικών στελεχών. Επισκόπηση του επιστημολογικού υπόβαθρου της Διοικητικής θεωρίας.
Ενότητα 2: Ανάλυση των συνιστωσών του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις. Ανάδειξη των ηθικών ζητημάτων που συνδέονται με την άσκηση διοίκησης.
Ενότητα 3: Ανάλυση του ρόλου του διοικητικού στελέχους ως φορέα λήψεως αποφάσεων και της λειτουργίας του σχεδιασμού.
Ενότητα 4: Ανάλυση των παραγόντων που συνδέονται με την οργανωτική δομή και την άσκηση ελέγχου.
Ενότητα 5: Εισαγωγή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
Βιβλία:
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50656013
Έκδοση: 11η /2016
Συγγραφείς: Bateman Shell
ISBN: 978-960-418-534-4
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

2. Διοίκηση επιχειρήσεων
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68379703
Έκδοση: 2η έκδ./2017
Συγγραφείς: Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary
ISBN: 978-960-586-188-9
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

3. Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59382671
Έκδοση: 2η/2016
Συγγραφείς: Mariotti Steve – Glackin Caroline, Θερίου Γιώργος (επιμ.)
ISBN: 978-960-418-639-6
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Πιθανότητες και Στατιστική
1. Περιγραφική στατιστική: Συλλογή οργάνωση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, στατιστικός πληθυσμός, στατιστικές μεταβλητές και κατανομή συχνοτήτων.
2. Στατιστικά μέτρα συμπύκνωσης δεδομένων (τάση και θέση, διασπορά, ασυμμετρία και κύρτωση, ροπές), διοικητικές και οικονομικές εφαρμογές υπολογισμού και χρήσης.
3. Σχέση 2 στατιστικών μεταβλητών: Παλινδρόμηση και συσχέτιση, γραμμική παλινδρόμηση, μέθοδος ελάχιστων τετράγωνων, συντελεστής συσχέτισης, σφάλμα παλινδρόμησης, μη γραμμική παλινδρόμηση (παραβολική, εκθετική, κλπ.),
4. Τάση και Εποχικότητα, προβλέψεις από την παλινδρόμηση, εφαρμογές παλινδρόμησης σε δεδομένα.
5. Θεωρία πιθανοτήτων: Έννοια και βασικές ιδιότητες πιθανοτήτων, εμπειρική πιθανότητα-κατανομή συχνοτήτων, θεώρημα Bayes, μεταθέσεις και συνδυασμοί, εφαρμογές.
6. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας: Κατανομή πιθανότητας, αθροιστική κατανομή πιθανότητας, παράμετροι κατανομών πιθανοτήτων τυχαίων μεταβλητών, ιδιότητες μέσης τιμής και διακύμανσης τυχαίας μεταβλητής, εφαρμογές.
7. Σχέση μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών: Συνδιακύμανση, συντελεστής συσχέτισης, γραμμικός μετασχηματισμός, άθροισμα δύο τυχαίων μεταβλητών, εφαρμογές.
Βασικές διακριτές θεωρητικές κατανομές πιθανοτήτων: Διωνυμική κατανομή, κατανομή Poisson, Ομοιόμορφη κατανομή, εφαρμογές σε διοικητικά και οικονομικά δεδομένα.
Βιβλία:
1.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 15602
Έκδοση: 1/2010
Συγγραφείς: ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΟΧΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΙΟΧΟΣ
ISBN: 978-960-98678-1-8
Εκδότης: ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΧΟΥ

2.Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 15310
Έκδοση: 1η έκδ./2010
Συγγραφείς: Keller Gerald
ISBN: 978-960-458-206-8
Εκδότης: Eκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε

3.Στατιστική με SPSS
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369723
Έκδοση: 1η/2017
Συγγραφείς: Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, Μυλωνάς Νικόλαος
ISBN: 978-960-418-680-8
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

4.Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659284
Έκδοση: 1η έκδ./2015
Συγγραφείς: Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος
ISBN: 978-960-01-1700-4
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε

O Προέδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο