Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2021 – 2022

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με επιδότηση από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» – ΕΣΠΑ 2014-2020 ότι  τοποθετήσεις φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021 – 2022 θα γίνουν ως εξής:

  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 1η Οκτωβρίου 2021: Κατάθεση δικαιολογητικών το αργότερο έως Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου.
  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 1η Νοεμβρίου 2021: Κατάθεση δικαιολογητικών το αργότερο έως Τετάρτη 13 Οκτωβρίου.

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε θέσεις ΕΣΠΑ, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους α) Αίτηση Φοιτητή, β) Βεβαίωση Αποδοχής από το φορέα απασχόλησης και γ) τα δικαιολογητικά με τα ατομικά στοιχεία του φοιτητή (Ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, Λογαριασμός Τραπέζης), κατεβάστε τα έντυπα εδώ.

Ο ενδεικτικός αριθμός των θέσεων ΕΣΠΑ ανά Τμήμα παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της ανακοίνωσης. Θέσεις που δεν θα καλυφθούν με τις τοποθετήσεις Οκτωβρίου θα προσφερθούν στους φοιτητές για τον μήνα Νοέμβριο. Κενές θέσεις σε ένα Τμήμα θα καλυφθούν αναλογικά από φοιτητές άλλων Τμημάτων.

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά Τμήμα, η επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης θα γίνει από το Τμήμα του με τα κριτήρια επιλογής που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει για την ένταξη του φοιτητή σε επιδοτούμενη θέση ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο έργο ΕΣΠΑ θα αποζημιωθούν, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης, ως εξής:

  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με το ποσό των 580,75 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 300,75 €  από τον εργοδότη)
  • Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου και των ΟΤΑ με το  ποσό των 276,08 € μηνιαίως (100,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,08 € από το φορέα απασχόλησης)
  • Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως αποκλειστικά από το έργο ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης.

Οδηγίες για τους Φοιτητές

Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση μέσω του έργου ΕΣΠΑ 2014-2020, διατίθενται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: https://praktiki.hmu.gr

Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης:

Μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις πρακτικής άσκησης:

Στην ιστοσελίδα του  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»

Οδηγίες για τους Φορείς Υποδοχής Φοιτητών

Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά:

Α) να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Ο κωδικός θέσης συμπληρώνεται στο έντυπο Βεβαίωση Αποδοχής και Απασχόλησης για τον κάθε φοιτητή/τρια που επιθυμούν να απασχολήσουν (οδηγίες εδώ).

Β) Να υποβάλλουν το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τα ΦΕΚ 3520/Β΄/19.9.2019 και 2639/Β΄/28.06.2019 (οδηγίες εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος ή στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης Τμήματος.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τηλέφωνα: 2810 379337, 2810 379472

Email: gpa@hmu.gr

Web Address: https://praktiki.hmu.gr/

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Διαθέσιμες επιδοτούμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για το χειμερινό εξάμηνο 2020 – 2021

 Τμήμα Διαθέσιμες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο Προσφερόμενες θέσεις για το μήνα Οκτώβριο 2021
  Δημόσιος Τομέας  (100 ευρώ επιδότηση) Δημόσιος Τομέας (280 ευρώ επιδότηση) Ιδιωτικός Τομέας Σύνολο Θέσεων Δημόσιος Τομέας (100 ευρώ επιδότηση) Δημόσιος Τομέας   (280 ευρώ επιδότηση) Ιδιωτικός Τομέας
Διατροφής & Διαιτολογίας 7 4 9 20 7 4 9
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος)     6 6     6
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) 1   9 10     9
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ   4 12 16     12
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ 1 1 8 10     8
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ 1 2 7 10     7
Κοινωνικής Εργασίας   16   16   16  
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   4 21 25     21
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής 1 1 5 7     5
Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος 1 1 6 8     6
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 1 1 6 8     6
Νοσηλευτικής 12 2 7 21 12 2 7
Τεχνολόγων Γεωπόνων 2 3 17 22     17

Πρόσφατα άρθρα