Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ πλέον διαθέτει δωρεάν αυτοδύναμο Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θέμα  «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» που θα ξεκινήσει κανονικά τη λειτουργία του το ακαδ. έτος 2021-22.
Αποτελεί το μοναδικό ΠΜΣ του Νομού Λασιθίου και ένα από τα ελάχιστα δωρεάν στην Ελλάδα στο πιο σύγχρονο αντικείμενο της Διοίκησης, το Ψηφιακό Μετασχηματισμό.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψήφιους φοιτητές που περιέχει και τον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων και αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ υπάρχουν στη διεύθυνση:

https://mst.hmu.gr/metaptyxiako/metaptychiako-programma/ Tο ΠΜΣ «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης Δεδομένων, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πλήρη φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (δύο εξάμηνα με μαθήματα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Οι αιτήσεις για τους υποψήφιους φοιτητές θα γίνονται το διάστημα 1/9 μέχρι και 20/9.