Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Ακαδ. Έτους 2021-22

Τύπος Προκήρυξης: 

Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος:
10/06/2021 – 30/06/2021

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, βάσει των αποφάσεων των συνελεύσεων των τμημάτων του, προκηρύσσει την πρόσληψη, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, Ακαδημαϊκών Υποτρόφων προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του.

 

Συνημμένο: PRK_YPOTROFON_03062021

Πρόσφατα άρθρα