Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων των Τμημάτων των Σχολών του ΕΛΜΕΠΑ για το ακαδ. έτος 2022-23.