Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Εκλογών – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/ Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θητεία έως 31.08.2023.

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και  από τις 09:00 έως τις 14:00. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικών ψηφοφοριών αυτές θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, ήτοι Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 και Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με την ίδια κεντρική εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

https://www.hmu.gr/el/news/16641

 

Πρόσφατα άρθρα