Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διδάσκοντες ΠΔ407

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στην αριθμ. 29/28-9-20 συνεδρίαση, λαμβάνοντας αποφάσισε την πρόσληψη ενός (1) διδάκτορα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Μαθηματική Ανάλυση
2. Εφαρμοσμένη Στατιστική

και την πρόσληψη ενός (1) διδάκτορα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Πιθανότητες και Στατιστική
2. Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. από 29/09/2020 έως και 7/10/2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΔ407

Πρόσφατα άρθρα