Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος ΔΕΤ

Η εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή (External Advisory Committee) περιλαμβάνει μέλη που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις με διοικητική εμπειρία και αναγνώριση του έργου τους.
Αποστολή της Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να λειτουργεί συμβουλευτικά-υποστηρικτικά στο Τμήμα, σε θέματα όπως η στρατηγική του Τμήματος, στη διαμόρφωση στα προγράμματα σπουδών του Τμήματος και στη διασύνδεση του Τμήματος με την αγορά εργασίας.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή (External Advisory Committee)  του Τμήματος θα χρειαστεί να στείλετε το βιογραφικό σας στην κ. Καλαρχάκη μέσω email (kalarhaki@hmu.gr).
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Σχετικές πληροφορίες: https://mst.hmu.gr/tmima/epitropes/ 

Πρόσφατα άρθρα