Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διεθνής Διάκριση του Εργαστηρίου DataLab στον διαγωνισμό πληροφορικής του RecSys

Πρόσφατα άρθρα