Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το ΠΜΣ του Τμήματός μας κατατάσσεται ανάμεσα στα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στη Κρήτη

Στις 20/9 ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θέμα «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Αποτελεί το μοναδικό ΠΜΣ του Νομού Λασιθίου και ένα από τα ελάχιστα δωρεάν στην Ελλάδα στο πιο σύγχρονο αντικείμενο της Διοίκησης, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, όπως ανέφερε και στα «Φοιτητικά Νέα» o Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Δρ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης. Ο ίδιος συμπληρώνει: «Φτάσαμε τις 90 αιτήσεις για 20 θέσεις του ΠΜΣ, δείκτης που δείχνει τη βιωσιμότητα του ΠΜΣ ήδη από το πρώτο έτος λειτουργίας του και το κατατάσσει στα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στη Κρήτη. Συνήθως ο αριθμός των αιτήσεων ακόμα και σε δωρεάν μεταπτυχιακά σε Περιφερειακά Πανεπιστημιακά Τμήματα δεν ξεπερνά τις 60.  Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πλήρη φοίτηση τριών (3) εξαμήνων και η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης».

Η μεγάλη επιτυχία και η υψηλή ζήτηση του ΠΜΣ επιβεβαιώνεται και από το γεγονός πως και οι 20 πρώτοι επιτυχόντες στην σειρά κατάταξης στο ΠΜΣ αποδέχθηκαν την εγγραφή τους. Επομένως,  το ποσοστό αποδοχής του ΠΜΣ έφτασε στο εντυπωσιακό ποσοστό του 100% δείχνοντας πως και το σύνολο των επιτυχόντων μας επέλεξαν το συγκεκριμμένο ΠΜΣ ως πρώτη τους επιλογή για την συνέχιση των Μεταπτυχιακών τους Σπουδών.

Tο ΠΜΣ «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης Δεδομένων, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Στόχος του ΠΜΣ είναι η ειδίκευση σε μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης & έρευνας και η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση & τεχνογνωσία ικανού να καλύψει τις ανάγκες που απορρέουν από τη ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις & οργανισμούς, αλλά και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΣ) με εξειδίκευση σε μία από τις θεματικές περιοχές:

  1. Επιστήμη Δεδομένων
  2. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  3. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Καινοτομία

Το ΠΜΣ “Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός“ δεχόταν αιτήσεις (έως τις 20/9/2021) από κατόχους πτυχίων και διπλωμάτων κατά προτίμηση συναφών με τη Διοίκηση, Οικονομία και την Πληροφορική τμημάτων από Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ, Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία) ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.  Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πλήρη φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (δύο εξάμηνα με μαθήματα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας). Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τις οποίες οι εξήντα (60) αφορούν τα μαθήματα των δύο εξαμήνων και οι τριάντα (30) αφορούν τη διπλωματική εργασία. Το ΠΜΣ “Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός” δεν έχει τέλη φοίτησης. Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την σελίδα του μεταπτυχιακού  ή να αποστείλουν email στο kalarhaki@hmu.gr.

Αναφορά στα Foititikanea.gr