Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποχρεωτική χρήση μάσκας στην εξεταστική

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική όλη την περίοδο της εξεταστικής Ιουνίου. Οι φοιτητές όσο και οι καθηγητές υποχρεούνται στη χρήση μάσκας εντός της αίθουσας διενέργειας των εξετάσεων.