Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (pdf) 

Πρόσφατα άρθρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο