Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση για δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι.)

Την Τετάρτη 2/10 στις 12:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών θα γίνει ενημέρωση στους φοιτητές του Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι.) σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων τους.

Συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένες χρήσιμες διατάξεις για τις δηλώσεις Μαθημάτων:

1. Οι φοιτητές που χρωστάνε κάποιο μάθημα από το πρώτο έτος θα το δηλώσουν το τρέχον εξάμηνο και θα παρακολουθήσουν το αντίστοιχο από νέο πρόγραμμα σύμφωνα με τις αντιστοιχίες (https://mst.hmu.gr/wp-content/uploads/2020/05/entaxi-foititon-sto-det-.pdf ).

Για παράδειγμα οι φοιτητές που χρωστάνε Μικροοικονομία ή και Μακροοικονομία θα τα δηλώσουν  το τρέχον εξάμηνο και θα παρακολουθήσουν το Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία.
Οι φοιτητές που χρωστάνε Μαθηματικά Επιχειρήσεων θα το δηλώσουν  το τρέχον εξάμηνο και θα παρακολουθήσουν το Μαθηματική Ανάλυση.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι φοιτητές του Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι.) μπορούν να δηλώνουν κατεύθυνση από το 3ο εξάμηνο ώστε έχουν νωρίτερα πρόσβαση στα μαθήματα των κατευθύνσεων.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι φοιτητές του Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι.) μπορούν να δηλώνουν ως προαιρετικά τα μαθήματα του Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Παν/μιο) που δεν είναι αντίστοιχα στο πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Ι., και να τα αναγνωρίσουν αργότερα αν ενταχθούν στο Παν/μιο. Για παράδειγμα στο επόμενο εξάμηνο οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν ως προαιρετικά, τα μαθήματα “Γραμμική Άλγεβρα και Διακριτά Μαθηματικά”, “Τεχνολογία Λογισμικού” κτλ.

4.  Οι φοιτητές του Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι) που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών του Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Παν/μιο), μπορούν να επιλέγουν επιπλέον μαθήματα από όσα χρειάζονται για το πτυχίο του Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις αντιστοιχίες (www.shorturl.at/agt08) με στόχο να τα αναγνωρίσουν αργότερα όταν ενταχθούν στο  Παν/μιο.
Για παράδειγμα ένα φοιτητής της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ μπορεί να δηλώσει αν επιθυμεί το μάθημα “Μη γραμμική Βελτιστοποίηση” και να αναγνωρίσει όταν ενταχθεί στο Παν/μιο σύμφωνα με τις αντιστοιχίες (https://mst.hmu.gr/wp-content/uploads/2020/05/entaxi-foititon-sto-det-.pdf ).

5. Οι φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Παν/μιο) έχοντας ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους στο πρόγραμμα σπουδών του Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι.), μπορούν να δηλώνουν μαθήματα του Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι.), με στόχο να αναγνωρίσουν
μαθήματα που απαιτούνται για το πτυχίο του Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Παν/μιο) που δεν διδάσκονται το τρέχον εξάμηνο.

 

Πρόσφατα άρθρα